O nas

Tęczowa Kraina w Bolewicach jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Przedszkole promuje zdrowy styl życia oraz kładzie nacisk na zwiększenie aktywności ruchowej dziecka, kształci zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz odnoszenia sukcesów szkolnych.

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszej „Tęczowej Krainie” dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

Nasze hasło to:

„Bajka i kolory są magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to, co wydaje się trudne i nie do pokonania”

Kontak

ul. Sportowa 24a 64-305 Bolewice
Telefon: 511 998 009
Telefon dyrektora: 511 998 010
Godziny otwarcia: 7:00-16:00
Numer konta PKO BP:
62 1020 4027 0000 1102 1190 6791